Stacja Szczecin Zdroje Wschodnie


Szczecin Zdroje Wschodnie

(niem. Brunner Straße), odległość od Szczecina Lotniska 1,9 km (tory już nie istnieją), od Szczecina Dąbia 2,2 km. Przystanek zlokalizowany był przy skrzyżowaniu ul. Przelotowej z ul. Lnianą (niemiecka nazwa tej drugiej to jednocześnie nazwa stacji) w zachodniej części Osiedla Słonecznego. Po 1945 nosiła także nazwę Burki. Do lat 20. stacja znajdowała się w okolicach skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Gryfińską (niemiecka nazwa – nieznana). W 1966 wybudowano odcinek z Dąbia, po którym kursowały pociągi towarowe. W 1983 odcinek do stacji Osiedle Słoneczne został zelektryfikowany i na krótko przywrócono na nim ruch pasażerski. W latach 90. zlikwidowano trakcję elektryczną. Najbliższy przystanek ZDiTM „Lniana”.

„Żródło pl.wikipedia.org