Linia kolejowa 415


Linia kolejowa nr 415

Linia kolejowa nr 415 – linia kolejowa znaczenia miejscowego z Gorzowa Wielkopolskiego do przystanku Gorzów Wielkopolski Wieprzyce (pierwotnie do Myśliborza). Została uruchomiona w pełnej relacji w 1912 r.; obecnie jest skreślona z ewidencji linii kolejowych PKP PLK od stacji Gorzów Wielkopolski Wieprzyce. Na wyłączonym odcinku linia w większości fizycznie nadal istnieje z pewnymi wyjątkami, m.in. przejazdu kolejowo-drogowego na Wieprzycach i w obszarze Myśliborza.

Szlak kolejowy do Myśliborza został oddany do użytku 15 września 1912 roku. Ruch pasażerski trwał nieprzerwanie do końca lipca 1991 roku, a towarowy do końca kwietnia 1999 r. Do czerwca 2001 wykorzystywany był jedynie odcinek z Gorzowa do Baczyny. Wraz z początkiem 2006 roku linie do Myśliborza w całości skreślono z ewidencji PKP.

W 2008 roku firma Berger Bau GmbH, odpowiedzialna za budowę odcinka drogi S3 w rejonie Myśliborza, wyraziła chęć wykorzystywania odcinka Gorzów – Świątki przez okres około 2 lat w celu dowozu kruszywa do fabryki masy bitumicznej, która planowana była właśnie w miejscowości Świątki. Firma zwróciła się do dyrekcji kolei o przywrócenie użytkowania linii; jednocześnie zobowiązała się odbudować nieprzejezdną już wtedy linię kolejową na własny koszt (za kwotę blisko 1,5 mln zł.

W marcu 2009 ukończono prace mające na celu odbudowę linii kolejowej w kierunku Myśliborza. Zakład Linii Kolejowych w Gorzowie Wlkp. oficjalnie poinformował, że od 24 marca 2009 roku wznawia się ruch pociągów na szlaku kolejowym Gorzów – Myślibórz na odcinku do stacji Świątki. Pierwszy pociąg wyruszył z Gorzowa około godziny 13:00.

Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury nr FK – 4951-01/05 z dnia 07 września 2005 r. na odcinku od km 4,100 do km 48,603 linia została formalnie zlikwidowana.

„Żródło pl.wikipedia.org